1. Polski Kongres
    Prawa Konkurencji

Założenia Kongresu

Organizator:

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).
Adres do korespondencji mailowej: cars@wz.uw.edu.pl.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne UOKiK (Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1)

Termin i czas trwania:

13 – 15 kwietnia 2015 r.

Kontekst:

25 lat transformacji (25 lat uokik z 1990 r. i UOKiK, 22 lata uznk).

Patronat:

Prezes UOKiK Pan Adam Jasser.

Rada Programowa:

Prezydium: Anna Fornalczyk (przewodnicząca), Sławomir Dudzik, Marian Kępiński, Cezary Kosikowski, Stanisław Sołtysiński, Janusz Szwaja oraz Tadeusz Skoczny (sekretarz).

Członkowie: Cezary Banasiński; Tadeusz Ereciński; Teresa Flemming-Kulesza; Stanisław Gronowski; Adam Jasser; Konrad Kohutek; Małgorzata Król-Bogomilska; Dawid Miąsik; Ewa Nowińska; Ryszard Sarnowicz; Ryszard Skubisz; Jarosław Sroczyński; Kazimierz Strzyczkowski; Marek Szydło; Andrzej Turliński; Tomasz Wardyński; Andrzej Wróbel.

Komitet Organizacyjny: Tadeusz Skoczny (szef), Konrad Kohutek (z-ca), Jarosław Sroczyński (z-ca), Katarzyna Skowrońska (sekretarz).

Formuła:

Zróżnicowana: (a) sesja jubileuszowa; (b) sesja inauguracyjna 1. dnia konferencji; (c) po dwie sesje ogólne przedpołudniowe i popołudniowe w 2. i 3. dniach konferencji, poświęconych POK i PZNK; (d) sesja kończąca.

Uczestnicy:

Ca 150 przedstawicieli wszystkich środowisk zajmujących się prawem konkurencji (ze świata nauki, praktyki prawniczej i administracji).

Budżet:

Dotacja Tauron Sprzedaż
Opłata konferencyjna
Podstawowa opłata konferencyjna
uprawniająca do udziału w całej konferencji i wszystkich świadczeń oferowanych przez organizatorów wynosi 750 zł. Podstawowa opłata konferencyjna zadeklarowanego wcześniej udziału tylko w dwóch dniach konferencji wynosi 500 zł.

Doktoranci wnoszą 50% podstawowej opłaty konferencyjnej.
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są całkowicie moderatorzy, paneliści i referenci.
Uczestnicy konferencji pokrywają koszty zakwaterowania i podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zalecają korzystanie z ***Hotelu Gromada (Plac Powstańców Warszawy 1, na przeciwko Centrum Konkurencyjnego) oraz **Hotelu Harenda (ul. Oboźna, na wprost Pomnika Kopernika, 500 m od Centrum Konferencyjnego), który będzie oferował ceny promocyjne.

Publikacja:

Wystąpienia panelowe i wygłoszone referaty zostaną opublikowane w formie książkowej, którą uczestnicy konferencji otrzymają nieodpłatnie.