1. Polski Kongres Prawa Konkurencji, organizowany w kontekście 25 lat transformacji, w tym tworzenia normatywnych podstaw ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej, pozwoli podsumować dorobek nauki prawa konkurencji oraz zidentyfikować aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed nauką i praktyką prawa ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

1. Polski Kongres
    Prawa Konkurencji

O Kongresie

1. Polski Kongres Prawa Konkurencji, organizowany w kon­tek­ście 25 lat transformacji, w tym tworzenia normatywnych podstaw ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej, pozwoli pod­su­mować dorobek nauki prawa konkurencji oraz zidentyfikować aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed nauką i praktyką prawa ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

1. PKPK odbędzie się w dniach 13.-15.04.2015 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1). Bezpośrednio przed rozpoczęciem Kongresu odbędzie się uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa ochrony konkurencji w wolnej Polsce, której go­spoda­rzem będzie Prezes UOKiK Pan Adam Jasser.

Organizatorem Kongresu jest CARS (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych).

Partnerem Kongresu jest Tauron Sprzedaż.

Aktualności

Wygłoszone w toku 1.PKPK referaty (w dalszym ciągu dostępne z zakładki "Working papers") zostaną wydane przez Wolters Kluwer w specjalnej publikacji pokongresowej.

Przypominamy autorom referatów, że ich finalne wersje powinni przesłać na adres skoczny@wz.uw.edu.pl najpóźniej do 28 maja 2015 r.


Darek Kondefer - artist painter